www.ctm-academy.cz
datum: 13.04.2021

Course code:

FLVS_APPSYCHO

Course name:

AP Psychology Online

Course length:

2 semesters

Grade:

10 - 13

Partner:

FLVS - Florida Virtual School Global

Description

AP Psychology is a college-level online course providing students with an overview of the development of human behaviors and thoughts. Along with preparation for the AP Psychology exam, the goals of this course are to immerse students in modern psychological investigation techniques, to accentuate the ethics and morality of human and animal research, and to emphasize scientific critical thinking skills in application to the social sciences. Psychology is a diverse social and biological science with multiple perspectives and interpretations.

The primary emphasis of this course is to help students develop an understanding of concepts rather than memorize terms and technical details; the ultimate goal is to prepare students to successfully take the AP Psychology examination offered in May.

“AP Psychology course is a course very unique in Czech and Slovak school reality. Not only does it cover the usual history of Psychology that is commonly taught at selective college preps, but it also merges Biology and Psychology in a way that unfortunately existing school reality in Czech and Slovak schools does not. Students are explained the causes of psychological phenomena and in their tasks encouraged in their development of independent thinking and in-depth understanding of the topics discussed. They are also required to structure and argue their ideas and draw conclusions, which many Czech and Slovak students are, unfortunately, not used to from their school environments. They also need to take responsibility of their studies and learn to better organize and manage their time which they will, for sure, find useful also in their future lives. The undeniable fact that their English language skills improve notably is yet another added value of this challenging, yet very interesting and useful course.”

Tereza Hornova, CTM Online Instructor

Topics include:

Course Structure

Study Scope and Sequence

SEGMENT 1

                  ·  The history of psychology 


                  ·  Major historical figures in psychology 


                  ·  Research methods of psychology 


                  ·  Biological bases of behavior 


                  ·  Influence of drugs on the brain 


                  ·  Sensation and perception 


                  ·  States of consciousness 


                 ·  Types of learning: classical conditioning, operant conditioning and observational learning 


                  ·  Compare and contrast cognitive processes 


SEGMENT 2 


                  ·  Memory 


                  ·  Compare and contrast motivational theories 


                  ·  Compare and contrast theories of emotion 


                  ·  Developmental psychology 


                  ·  Nature vs. nurture 


                  ·  Compare and contrast theories of personality 


                  ·  Intelligence and testing intelligence 


                  ·  Abnormal behavior/Psychological disorders 


                  ·  Major contributors to the different fields of psychology 


 

 

Course syllabus

Materials required

For this course you need to secure the following textbook and materials (if lab kit is listed, check first the possibility of using your school lab prior to buying the lab kit):

DescriptionNumberTypeSource
AP Edition Psychology eText Pearson Educatione-Bookincluded in the price of the course

Price

course fee: 612,- EUR / 14 920,- Kč

Student’s Experience


Z kurzu CTYOnline čerpám opravdu doteď. Dal mi základy, na kterých mohu stavět, byl opravdu mimořádně promyšleně strukturovaný a připravený. Netrávila jsem celé dny nad učebnicemi, přesto si nějakým zázrakem pamatuji většinu probíraných materiálů – a to hlavně díky samostatným experimentům, úvahám a diskuzím, jež byly nedílnou součástí kurzu. Kromě zkušeností a znalostí mi však kurz hlavně dodal sebevědomí. Zjistila jsem, že jsem schopná si sama zorganizovat čas, zvládnout studium v angličtině a komunikovat s lektorem i spolužáky přes půlku zeměkoule.

Kateřina, 2015Známku z AP zkoušky vnímám skutečně jako objektivní hodnocení a odměnu za dceřinu svědomitou práci, navíc je zřejmé, že ta známka je podložena komplexními znalostmi, které z větší části využívá již nyní a budou jí prospěšné i v budoucnosti. Je obecně dost zajímavé, že poměr průtokových poznatků z kurzu a ze školy se významně liší, pochopitelně ve prospěch kurzu. Zjevně to bude opravdu propracovaným systémem a zkušenostmi s online výukou.

maminka studentky, 2020