www.ctm-academy.cz
datum: 22.09.2020

Course code:

FLVS_APBI

Course name:

AP Biology Online

Course length:

2 semesters

Grade:

10 - 13

Partner:

FLVS - Florida Virtual School Global

Description

This challenging course is designed to provide a college-level experience and prepare students for the AP exam in early May. Over two semesters, the students are engaged in a wide variety of activities, with substantial emphasis on interpreting and collecting data in virtual labs, writing analytical essays and mastering Biology concepts and connections. The key themes of the AP Biology course are: the scientific processes, the affects of science on technology and society, the chemistry and make up of living organisms, genetics, diversity, and evolution.

Thinkwell educational videos included in the course.

Throughout this course you will be expected to answer questions, reflect on issues and complete lab activities. The primary emphasis is to develop an understanding of concepts rather than memorizing terms and technical details. The course will successfully prepare you for the AP Exam in May.

Study materials (e-books, Discovery Education, etc. ...) for FLVS Global courses are INCLUDED in the price of the course.

Course Structure

Study Scope and Sequence

Teaching Strategies

AP Biology is structured around four Big Ideas (Evolution, Energy Processes, Information, and Interactions) described in the Curriculum Framework, which encompass the core scientific principles, theories, and processes governing living organisms and biological systems. At least one of the Big Ideas will be incorporated in every lesson throughout the course. [CR2] Because evolution is the foundation upon which the entire course is based, it will be referenced throughout the entire course, and science as a process will be threaded throughout both the investigations and the class activities outside of the investigations.

Students begin each lesson with a list of learning objectives and essential questions to guide them throughout the main points of each lesson and to frame students’ class notes. Students are encouraged to add to these notes, listing all questions that arise. Lessons may be based on multimedia resources from various sources (textbook, CDs, Internet, etc.) to help the students make critical connections between what they are learning and their everyday lives. Quizzes are interspersed throughout the module. These assessments provide information on how teachers may need to adjust instruction to improve student learning.

Students will have regular discussions with their instructor to apply biological, scientific knowledge and critical-thinking skills to major issues of social concern. During these discussions, students must explain the science and science processes being applied. In addition, students will need to be prepared to demonstrate their content mastery through a variety of assessment formats, some of which will be informed by readings from recent scientific journals. Students will also be given the opportunity to see that biology is in their everyday lives and is not just a chapter in a textbook.

 

Course syllabus

Materials required

For this course you need to secure the following textbook and materials (if lab kit is listed, check first the possibility of using your school lab prior to buying the lab kit):

DescriptionNumberTypeSource
Thinkwell Videoincluded in the price of the course
Lab MaterialsLab Materialprovided by student
Mastering Biology Custom eBook, Pearson Educatione-Bookincluded in the price of the course

Price

course fee: 661,- EUR / 16 120,- Kč

Student’s Experience

 

V rámci kurzu jsem získala mnohem hlubší znalosti především z buněčné a molekulární biologie, která se jinak neprobírá tolik do hloubky a uceleně. Navíc jsem si procvičila angličtinu, jejíž úrovně jsem se zprvu obávala. Po SŠ jsem pokračovala ve studiu biologie na Přírodovědecké fakultě a čerpala jsem znalosti z kurzu i tam. Rozhodně doporučuji všem zapáleným studentům.

Daniela, 2012

CTY pro mě bylo především setkání se s kvalitní výukou. To, že jsem si celkem náhodně vybral CTY biologii (spíš jako doplněk k tou dobou dominující fyzice), pravděpodobně velmi přispělo k mojí volbě vysoké školy (která ale stejně byla také spíš náhodná).
Za pár týdnů dostuduji medicínu a poté se budu věnovat dětské hematoonkologii (na pozici lékaře a vědce). Mít absolvovaný kurz CTY AP Biology na medicíně znamenalo náskok v předmětech druhého ročníku (biologie, částečně biochemie). Z dlouhodobého hlediska byl největší přínos zvládat výuku v angličtině, mít zkušenost s kvalitní výukou a lepší obecný přehled v biologii, než ze samotného gymnázia.

Kryštof, 2012

Jsem absolventkou CTY Online programu AP Biology a díky tomuto programu jsem se začala zajímat o molekulární biologii. Po maturitě jsem se proto rozhodla studovat obor Molekulární biologie a biochemie organismů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem získala bakalářský titul. Během bakalářského studia jsem se zúčastnila letní školy Biology Undergraduate Summer School na Universität Zürich, což mě inspirovalo se na další studia hlásit do zahraničí. Tento měsíc dokončuji navazující magisterské studium v oboru Molecular Developmental Biology na pařížské Sorbonně. Během magisterského studia jsem měla možnost s programem Erasmus+ na semestr studovat obor Biomedical Sciences na Maastricht University v Nizozemí. Biomedicína mě zaujala a proto jsem se rozhodla se dále specializovat tímto směrem; v říjnu budu pokračovat ve studiu přes Marie Curie Innovative Training Networks na PhD. pozici v Barceloně v biomedicínském start-upu ZeClinics ve spolupráci s Pompeu Fabra University.

Jsem si jistá, že kdybych neměla možnost se CTY Online zúčastnit, nezačala bych se zajímat o molekulární biologii tak brzo během své "kariéry". Způsob, jakým se v ČR biologie vyučuje, je podle mého názoru trochu nešťastný. Osnovy kladou důraz na memorování stovek druhů obojživelníků a krytosemenných rostlin, ale ne na to, jak fascinující je, že celá podstata života leží na molekulární úrovni a jakých úžasných poznatků v tomto oboru věda už získala. Měla jsem obrovské štěstí, že mé paní profesorky biologie na gymnáziu byly neuvěřitelně zapálené pro věc a ochotné s námi probírat tato témata ve svém volném čase nad rámec osnov, a že se informovaly o CTY Online programech a staly se našimi vedoucími. Jim a CTY Online vděčím za to, že jsem měla odvahu jít si za svým snem.

Kateřina, 2014

Po strednej škole som odišla študovať morskú biológiu do Škótska na St Andrews University. Po prvom ročníku som prestúpila z bakalárskeho štúdia na štúdium integrovaného magistra (morskej biológie). Tento program trvá 5 rokov a v podstate sa tam preskakuje bakalár, ale umožňuje nabrať viac skúseností priamo vo výskume. Ja som práve ukončila 5-ty ročník a čakám na posledné známky a potom diplom. 
CTY/CTM online mi veľmi pomohlo v príprave na univerzitu a hlavne počas prvého univerzitného roku. Obsah učiva bol veľmi podobný tomu, čo som mala cez CTY/CTM online a štýl prednášok bol taktiež veľmi podobný online kurzu, ktorý som absolvovala. Toto mi umožnilo veľmi hladký prechod zo strednej školy na univerzitu a veľmi dobre ma to pripravilo na prvý ročník. Taktiež si myslím, že to veľmi zavážilo počas prihláškového procesu.

Katarína, 2012


Kurz AP biology mi dal neskutečně moc, nejvíc si vážím toho jak je komplexní a hlavě učí strašně moc přemýšlet a nejde jenom o zbytečné memorování věcí. Doprovodná online kniha je na velmi vysoké úrovni a dává biologii úplně jiný rozměr. I díky kurzu jsem letos obhájil SOČ v oboru chemie v Krajském kole a získal druhé místo + naše práce byla součástí velkého výzkumu a za náš podíl získáme s kolegou spoluautorství mezinárodní publikace, a za to jsem moc rád.

Max M., 2020


I have no further concerns or questions that have to do with the course. Thank you very much for assisting me throughout this course and I had a lot of fun doing it. I have learned a lot, and I hope that most of the information has stuck with me. Thank you very much for this course.

Marie G., 2020

Karolína díky absolvování AP Biology získala možnost již na gymnáziu pracovat v Loschmidtových laboratořích proteinového inženýrství na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a spolu se získanou úrovní angličtiny C2 má šanci být přijata nejen na medicínu bez přijímacího řízení.

Karolína, 2020