www.ctm-academy.cz
datum: 29.07.2021

Course code:

FLVS_APSTAT

Course name:

AP Statistics Online

Course length:

2 semesters

Grade:

10 - 13

Partner:

FLVS - Florida Virtual School Global

Description

This online course is designed to provide college-level instruction on the concepts and tools for working with data. Students collect and analyze data and draw conclusions based on real-world information. The course challenges students to explore patterns, think critically, use a variety of tools and methods, and report their findings and conclusions.

Study materials (e-books, Discovery Education, etc. ...) for FLVS Global courses are INCLUDED in the price of the course.

Statistika je oborem užitečným pro matematiky, ekonomy, biology, sociology, setkáme se s ní téměř ve všech přírodovědných, technických i humanitních oborech. Statistika je užitečná např. také pro porozumění reportážím nebo článkům v médiích. Kurz AP Statistics obsahuje většinu témat, s nimiž se na středních školách studenti v běžné výuce neseznámí. Naučí se, jak sbírat data, jak je graficky zpracovat a statisticky správně vyhodnotit.  Seznámí se s počítáním pravděpodobností, s některými typy rozdělení pravděpodobnosti, s regresní a korelační analýzou. Studenti se také seznámí s konceptem AP exam a nacvičí si typové úlohy.

RNDr. Ing. Jana Kalová, PhD., instruktorka CTM Online kurzů


Statistics are a field useful not only for mathematicians, economists, biologists and sociologists. We will meet them in nearly all scientific, technical and even humanities subjects. Statistics can also be helpful to understand the information we receive in reports and articles. The AP Statistics course contains many topics which students will not meet in their common high school education. They will learn how to gather data, how to graphically process them and how to correctly statistically analyse them. They will become acquainted with calculating probabilities, with distinctions between types of probabilities, and with regression and correlation analysis. Students will also be introduced to the AP exam concept and they will practice relevant types of questions.

RNDr. Ing. Jana Kalová, PhD., CTM Online instructor

Course Structure

 

 

Course syllabus

Materials required

For this course you need to secure the following textbook and materials (if lab kit is listed, check first the possibility of using your school lab prior to buying the lab kit):

DescriptionNumberTypeSource
Lab MaterialsLab Materialprovided by student
Graphic calculator Texas Instruments /recommended/Toolprovided by student

Price

course fee: 652,- EUR / 15 900,- Kč