www.ctm-academy.cz
datum: 29.07.2021

Course code:

CTM_APCHEM

Course name:

AP Chemistry Online

Course length:

2 semestry

Grade:

10 - 13

Partner:

CTM

Description

In this AP Chemistry course, you will be working with Thinkwell materials that include all the content you'll need to succeed in the classroom portion of AP Chemistry. You will learn the powerful ideas behind chemistry that will help you score a perfect 5 on the AP Chemistry exam. The class will be managed by a tutor who will be of assistance during the course. The tutor can help you to find your way around in the online course and in case of uncertainties in chemistry topics.

Thinkwell's video lectures cover the comprehensive scope and sequence of topics covered on the AP Chemistry exam. Diagnostic tests that tell you exactly what you need to study.

Automatically graded exercises with immediate feedback allow you to quickly determine which areas you'll need to spend extra time studying. Concise, illustrated review notes help you distill the fundamental ideas, concepts, and formulas you'll need to know in order to succeed on the AP Chemistry exam.

Thinkwell's AP® Chemistry includes all of these features to prepare you for the big exam:

On top of that, you will receive a list of laboratory assignments that will include virtual and hands-on labs which you will elaborate.

 

Course Structure

Table of Contents

1. An Introduction to Matter and Measurement

2. Atoms, Molecules, and Ions

3. Stoichiometry

4. Reactions in Aqueous Solutions

5. Gases

6. Thermochemistry

7. Modern Atomic Theory

8. Electron Configurations and Periodicity

9. Chemical Bonding: Fundamental Concepts

10. Molecular Geometry and Bonding Theory

11. Oxidation-Reduction Reactions

12. Condensed Phases: Liquids and Solids

13. Physical Properties of Solutions

14. Chemical Kinetics

15. Chemical Equilibrium

16. Acids and Bases

17. Equilibrium in Aqueous Solution

18. Thermodynamics

19. Electrochemistry

20. Nuclear Chemistry

21. Chemistry of Metals

22. Nonmetals

23. Instructional Laboratory Demonstrations

 

Course syllabus

Materials required

For this course you need to secure the following textbook and materials (if lab kit is listed, check first the possibility of using your school lab prior to buying the lab kit):

DescriptionNumberTypeSource
ThinkwellVideoincluded in the price of the course
Lab MaterialsLab Materialprovided by student

Price

course fee: 652,- EUR / 15 900,- Kč

Student’s Experience


Kurz mi poskytl pevné základy zejména v oblasti obecné a fyzikální chemie, ze kterých jsem mohl  čerpat a na kterých jsem mohl nadále stavět zejména v prvních dvou ročnících bakalářského studia. Znalosti získané v těchto kurzech bylo možné uplatnit v řadě předmětů a podstatná část učiva na vysoké škole pro mě pak nebyla nová. Případnou nástavbu následně nebylo těžké zařadit do kontextu a měl jsem více času soustředit se na předměty nechemického charakteru. V neposlední řadě byla velice prospěšná výuka v anglickém jazyce, díky které jsem získal znalosti chemické nomenklatury v angličtině nezbytné k porozumění vědeckým článkům při rešerši k literární části bakalářské a diplomové práce.

Adam V., 2014