www.ctm-academy.cz
datum: 13.08.2022

Course code:

FLVS_BIO

Course name:

Biology Honors

Course length:

2 semesters

Grade:

8 - 13

Partner:

FLVS - Florida Virtual School Global

Description

This course guides students through the study of living and non-living systems and how they interact with one another. Students explore the world they live in by posing questions and seeking answers through scientific inquiry. Discovery takes place through observation and data collection. Students will be introduced to the structure, function, diversity, and evolution of living matter. This is a course with real relevance. It encourages curiosity and provides an opportunity for students to work with hands on lab activities and develop relationships through collaborative learning. Engaging in the study of biological science broadens the picture of the world around us.

 Očima instuktorky

Kurz Biology Honors cílí na studenta, který miluje biologii ale zatím neví, který obor biologie je pro něj ten pravý; na studenta, který má zájem zúročit a zlepšit znalosti nejen běžné, ale i odborné  angličtiny, a v neposlední řadě na studenta, který se chce na poli odbornosti lišit od svých vrstevníků. Úspěšný absolvent kurzu oceňuje především strukturu online  kurzu. Každá kapitola obsahuje přehledně podávané informace. Student je motivován prostřednictvím množství videí, obrázků, animací i příběhů. Po každém tématu následuje zábavná interaktivní forma procvičovaní a samozřejmě i prověřování.

Kurz je provázen instruktorem, který pomáhá studentům orientovat se, vede se studenty odbornou i neformální diskusi, je pro studenty tím, na koho se mohou v případě potřeby kdykoli obrátit. Též poskytuje ke studiu nezbytnou individuální zpětnou vazbu a motivuje studenty v průběhu celého roku ke zvládnutí náročného studia.                   

Kurz je vřele doporučován studentům, kteří v budoucnosti plánují věnovat se biologickým vědám, či plánují studium vyššího stupně online vzdělání formou AP Biology kurzu, který je též v nabídce CTM>>

Mgr. Irena Skolilová, CTM instruktorka, profesorka biologie Gymnázium Nad Alejí

Course Structure

Foundations of Biology

· Science processes

· Observations and inferences

· Historical frame of reference- scientists and explorers

· Theory vs. law, science vs. pseudoscience

· Technology/ Microscopes

· Properties of water

· The origin of life on Earth

· Universal genetic code

· Anaerobic respiration (honors)

· Discovery of cells

 

Segment 1

Life’s Origin

· Properties of Carbon Atoms

· Carbohydrates/Proteins/Lipids/Nucleic Acids

· Cell Theory

· Theory of Endosymbiosis (honors)

· Cell Membrane

· Osmosis/Diffusion

· Active Transport

· Prokaryotic and Eukaryotic Cells

· Comparison of plant and animal cells

· Energy and ATP

· Cell Respiration

· Fermentation

· Glycolysis

· Krebs cycle/Calvin cycle

· Stages of Photosynthesis

· Light Dependent/Independent Reactions

Cell Reproduction

· Cell Cycle

· Mitosis

· Meiosis

· Binary Fission (honors)

· Cancer

· History of Genetics

· Discovery of DNA and its role in genetics and heredity

· Principles of Genetics and Heredity

· Mutations

· Biotechnology

 

Earth’s Diversity

· Levels of Organization

· Biotic and Abiotic Factors

· Energy in the Ecosystem

· Food Chains and Food Webs

· Climate/Climate Zones

· Biomes

· Marine Ecosystems

· Habitat/Niche

· Successions

· Populations

· Threats to Biodiversity

· Air/Water Quality

· Human Population growth

· Cycling Matter

· Making Informed Decisions

· Earth\'s Hydrologic and Biogeochemical cycles (honors)

Segment 2

Scientific Connections

· Theories on Evolution

· Catastrophism/Gradualism/ Uniformitarianism

· Evidence of Evolution

· Artificial Selection

· Natural Selection

· Patterns of Evolution

· Primate Evolution

· Molecular Evolution (honors)

 

Classification and Diversity

· Classification Systems

· Introduction to the kingdoms of life

· Taxonomy of bacteria

· Viruses vs. bacteria

· Taxonomy of protists

· General characteristics of protists

· Taxonomy of Fungi

· General characteristics of fungi

· Taxonomy of plants

· Adaptations of plants

· Structure and function in plants

· Importance of plants

· Plant reproduction, pollination

· Fruits, seeds, seed dispersal

· Taxonomy of animals

· Characteristics of invertebrates

· Characteristics of vertebrates

- Human Body Systems

· Nervous and Endocrine Systems

· Respiratory and Circulatory Systems

· Digestive and Excretory Systems

· Muscular/Skeletal/Integumentary Systems

· Reproductive System

-                   Immune System

Course syllabus

Materials required

For this course you need to secure the following textbook and materials (if lab kit is listed, check first the possibility of using your school lab prior to buying the lab kit):

DescriptionNumberTypeSource
Lab materialsLab Materialprovided by student

Price

course fee: 543,- EUR / 12 940,- Kč